kso öljypalvelu

Rekisteriseloste

Kymen Seudun Osuuskauppa on sitoutunut suojaamaan yksityisyyttäsi ja haluamme aktiivisesti tiedottaa henkilötietojen suojaamisessa noudattamistamme periaatteista. Henkilötietojen käsittelyssä noudatamme Suomen lakeja ja asetuksia yksityisyyden suojasta.

Rekisterin pitäjä

Kymen Seudun Osuuskauppa, KSO Öljypalvelu
Tommolankatu 9

45130 KOUVOLA

Rekisterin nimi

Kymen Seudun Osuuskauppa, KSO Öljypalvelun asiakasrekisteri

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus (rekisterin käyttötarkoitus)

Tilauslomakkeella ilmoittamasi tiedot talletetaan rekisterin pitäjän ylläpitämään Kymen Seudun Osuuskaupan, KSO Öljypalvelun asiakasrekisteriin. Rekisteriin talletetaan tilauslomakkeella ilmoittamasi tiedot, joita käytetään tilausten käsittelyyn ja asiakassuhteen hallintaan. Rekisterissä olevia tietoja voidaan käsitellä KSO Öljypalvelun markkinointitarkoituksiin henkilötietolain mukaisesti.

Rekisterin sisältämät tiedot

Rekisterissä voidaan käsitellä asiakkaasta seuraavia voimassaolevia ja/tai päättyneitä tietoja:
- etu- ja sukunimet, muut nimitiedot, henkilötunnus, y-tunnus
- toimitusosoite, laskutusosoite, sähköpostiosoite, puhelinnumero
- asiakasnumero, tilaukset, ostotiedot, palveluestot

Säännönmukaiset tietolähteet

Tietoja saadaan asiakkaan tekemästä tilauksesta ja asiakkaalta itseltään asiakassuhteen aikana puhelimitse, internetin kautta, sähköpostilla tai muulla vastaavalla tavalla sekä palvelujen käytön kautta. Luottotietojen tarkistuksessa käytetään Suomen Asiakastiedon rekisteriä.

Tietojen säännönmukaiset luovutukset

Tietoja ei luovuteta toisille osapuolille

Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Kymen Seudun Osuuskauppa voi luovuttaa tietoja voimassaolevan lainsäädännön sallimissa ja velvoittamissa rajoissa esim. viranomaisten tietopyyntöihin vastattaessa.
Asiakastiedot on tallennettu palvelimelle, joka saattaa sijaita EU:n ulkopuolella. Asiakastietojärjestelmien teknistä ylläpitoa voidaan tehdä henkilötietolain edellytykset huomioiden etäyhteyksien avulla myös EU:n ulkopuolelta.

Rekisterin suojauksen periaatteet

Manuaalisesti käsiteltävät asiakastietoja sisältävät asiakirjat säilytetään lukituissa säilytystiloissa. Sähköisesti tallennetut tiedot säilytetään järjestelmissä, jotka on suojattu S-ryhmän ulkopuolelta tulevilta yhteydenotoilta palomuureilla.

Ainoastaan määrätyillä Kymen Seudun Osuuskaupan ja sen toimeksiannosta ja lukuun toimivien yritysten työntekijöillä, joiden toimenkuvaan se kuuluu, on oikeus käyttää asiakasrekisteriä ja ylläpitää sen tietoja. Kukin käyttäjä saa ylläpito- ja/tai selausoikeuden ainoastaan oman toimenkuvansa kannalta tarpeellisiin tietoihin. Tietojärjestelmä on suojattu ja sinne pääsevät vain nimetyt käyttäjät henkilökohtaisin käyttäjätunnuksin ja salasanoin. Jokainen Kymen Seudun Osuuskaupan asiakasrekisterin tietoja käsittelevä on allekirjoittanut salassapitositoumuksen.

Tarkastus- ja kielto-oikeus

Asiakas voi tarkastaa hänestä rekisteriin tallennetut tiedot kirjallisella, asiakkaan allekirjoittamalla pyynnöllä, joka asiakkaan tulee toimittaa osoitteeseen:
Kymen Seudun Osuuskauppa
Tommolankatu 9

45130 KOUVOLA

Asiakkaalla on oikeus kieltää tietojensa käyttö suoramarkkinointiin ja markkinointitutkimuksiin ottamalla yhteyttä kymen Seudun Osuuskauppa, KSO Öljypalveluun.

Käytämme sivustolla evästeitä ja analytiikkaa palvelun kehittämiseksi. Jatkamalla hyväksyt evästeiden käytön.
OK