Tuotetiedot ja käyttöturvallisuus

Kaikki tilattavissa olevat laadut ovat rikittömiä, kevyitä polttoöljyjä lämmitys- tai moottorikäyttöön tarkoitettuja. Käyttöturvallisuustiedote - Rikitön kevyt polttoöljy >>

TUOTETIEDOT (kesä- ja talvilaatu)
Polttoöljy kesä - POK 0/-5 (1.5.-31.8.)
Polttoöljy kesä - POK -3/-8 (1.9.-30.4.)
Polttoöljy talvi - POT -25/-35

SAMEPISTE JA SUODATETTAVUUS KUVAAVAT POLTTOÖLJYN KYLMÄN KESTÄVYYTTÄ:

• Alin varastointilämpötila (samepiste) kertoo lämpötilan, jossa tuote saattaa alkaa samentua ja pitkässä säilytyksessä voivat tuotteen parafiinit erottua ja laskeutua pohjalle.

• Alin käyttölämpötila (suodatettavuus) kertoo tuotteen lämpötilan, jossa hyvin huollettu ja asianmukaisesti rakennettu säiliö, työkone tai ajoneuvo vielä toimii ongelmitta.

ABC-ASEMIEN TUOTETIEDOT

Tuotetiedot | ABC-asemat (abcasemat.fi)

ÖLJYLÄMMITTÄJÄN TUKENA ÖLJYALAN PALVELUKESKUS OY

Etusivu - Öljylämmitys (oljylammitys.fi)